^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1883. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 372
- brak danych -
brak daty

1883 - 1883
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1883 r.]
- brak danych - USC IZR IU-10, USC IZR IU-11, USC IZR U-75
księga rękopis
dobry
58 - brak danych -
259x385 Tak
całkowicie J-12766
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -