^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1884

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 377
- brak danych -
1884

1884 - 1884
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-63, USC IZR U-76
księga rękopis
dobry
300 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12735
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -