^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1885 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 385
- brak danych -
brak daty

1885 - 1885
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1885 r.]
- brak danych - USC IZR IU-12, USC IZR IU-13, USC IZR U-79
księga rękopis
do konserwacji
54 - brak danych -
260x400 Tak
całkowicie J-12772
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -