^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1886

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 390
- brak danych -
1886

1886 - 1886
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-65, USC IZR U-80
księga rękopis
do konserwacji
308 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12741
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -