^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1886. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 391
- brak danych -
brak daty

1886 - 1886
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1886 r.]
- brak danych - USC IZR IU-13, USC IZR IU-14, USC IZR U-81
księga rękopis
do konserwacji
56 - brak danych -
255x400 Tak
całkowicie J-12775
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -