^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów urodzin osob wyznania mojżeszowego od roku 1886 do 1890

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 392
- brak danych -
brak daty

1886 - 1890
polski
[Indeks do ksiąg urodzeń z l. 1886-1890]
- brak danych - USC KL IU-2, USC KL IU-3
księga rękopis
do konserwacji
232 - brak danych -
250x400 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -