^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Z pole]cenia wpisania do Ksiąg [iz]raelickich metryklanych urodzin od 1849 do 1869 r. (do 1868 wł.) NB. księgi te nie zostały nadesłane. - GŁ ARCHIWUM MAGISTRATU STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA 14. II. 1930

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 393
- brak danych -
1886-1939

1886 - 1939
polski
[Pisma w sprawie dokonania wpisów – zmian w aktach urodzeń z XIX w.]
- brak danych - M 2102, USC IZR U-52
wiązane - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -