^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1887 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 399
- brak danych -
brak daty

1887 - 1887
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1887 r.]
- brak danych - USC IZR IU-14, USC IZR IU-15, USC IZR U-83
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
255x385 Tak
całkowicie J-12778
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -