^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na Rok 1888

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 404
- brak danych -
1888

1888 - 1888
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-67, USC IZR U-84
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12747
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -