^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1888 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 405
- brak danych -
brak daty

1888 - 1888
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1888 r.]
- brak danych - USC IZR IU-15, USC IZR IU-16, USC IZR U-85
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-12781
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -