^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na rok 1889

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 410
- brak danych -
1889

1889 - 1889
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-68, USC IZR U-86
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -