^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1889 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 411
- brak danych -
brak daty

1889 - 1889
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1889 r.]
- brak danych - USC IZR IU-16, USC IZR IU-17, USC IZR U-87
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
255x392 Tak
całkowicie J-12784
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -