^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1890 IV Mojz.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 417
- brak danych -
brak daty

1890 - 1890
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1890 r.]
- brak danych - USC IZR IU-17, USC IZR IU-18, USC IZR U-83
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
254x405 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -