^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1891

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 422
- brak danych -
1891

1891 - 1891
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-70, USC IZR U-90
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -