^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1891 IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 423
- brak danych -
brak daty

1891 - 1891
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1891 r.]
- brak danych - USC IZR IU-18, USC IZR IU-19, USC IZR U-91
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
255x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -