^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1892 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 429
- brak danych -
brak daty

1892 - 1892
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1892 r.]
- brak danych - USC IZR IU-19, USC IZR IU-20, USC IZR U-93
księga rękopis
dobry
50 - brak danych -
240x387 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -