^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1893 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 435
- brak danych -
brak daty

1893 - 1893
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1893 r.]
- brak danych - USC IZR IU-20, USC IZR IU-21, USC IZR U-95
księga rękopis
dobry
54 - brak danych -
255x400 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -