^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1894 IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 441
- brak danych -
brak daty

1894 - 1894
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1894 r.]
- brak danych - USC IZR IU-21, USC IZR IU-22, USC IZR U-97
księga rękopis
do konserwacji
64 - brak danych -
250x386 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -