^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga IIga Akt Stanu Cywilnego dla Zgromadzenia Osób Wyznanania Moyzesowego w Wolnem Miescie Krakowie Zamieszkałych Obeymuiąca Akta Urodzenia i Przyznania Przysposobienia i Zeyscia w Roku 1816m prowadzona i Redagowana przez Stanisława Hebdank Dudzicza Urzędnika Stanu Cywilnego teyze Gminy

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 45
- brak danych -
1816 [1817]

1816 - 1817
polski
hebrajski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - M 1951, USC IZR Z-10
księga rękopis
dobry
270 - brak danych -
234x355 Tak
całkowicie J-1735
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -