^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1896 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 453
- brak danych -
brak daty

1896 - 1896
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1896 r.]
- brak danych - USC IZR IU-23, USC IZR IU-24
księga rękopis
do konserwacji
60 - brak danych -
255x405 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -