^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1897 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 459
- brak danych -
brak daty

1897 - 1897
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1897 r.]
- brak danych - USC IZR IU-24, USC IZR IU-25
księga rękopis
do konserwacji
60 - brak danych -
255x400 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -