^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Akt Stanu Cywilnego w Gminach Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych Obeymuiąca Akta Urodzenia y Zeyścia w Roku 1816tym

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 46
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - USC IZR U-10
księga rękopis
dobry
272 - brak danych -
230x345 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -