^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na Rok 1899

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 470
- brak danych -
1899

1899 - 1899
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-78
księga rękopis
do konserwacji
328 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -