^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz.1899 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 471
- brak danych -
brak daty

1899 - 1899
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1899 r.]
- brak danych - USC IZR IU-26, USC IZR IU-27
księga rękopis
do konserwacji
56 - brak danych -
250x392 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -