^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na Rok 1900

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 476
- brak danych -
1900

1900 - 1900
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-79
księga rękopis
do konserwacji
340 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -