^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1900 IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 477
- brak danych -
brak daty

1900 - 1900
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1900 r.]
- brak danych - USC IZR IU-27, USC IZR IU-28
księga rękopis
do konserwacji
62 - brak danych -
250x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -