^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1901 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 482
- brak danych -
1901

1901 - 1901
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-80
księga rękopis
dobry
352 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -