^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1901 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 483
- brak danych -
brak daty

1901 - 1901
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1901 r.]
- brak danych - USC IZR IU-28, USC IZR IU-29
księga rękopis
do konserwacji
56 - brak danych -
250x400 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -