^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1903. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 495
- brak danych -
brak daty

1903 - 1903
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1903 r.]
- brak danych - USC IZR IU-30, USC IZR IU-31
księga rękopis
do konserwacji
68 - brak danych -
250x398 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -