^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1904 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 499
- brak danych -
1904

1904 - 1904
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-83
księga druk rękopis
dobry
316 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -