^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz z 1904. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 500
- brak danych -
brak daty

1904 - 1904
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1904 r.]
- brak danych - USC IZR IU-31, USC IZR IU-32
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -