^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz z 1905 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 506
- brak danych -
brak daty

1905 - 1905
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1905 r.]
- brak danych - USC IZR IU-32, USC IZR IU-33
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -