^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia i zejścia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1817

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 51
- brak danych -
[1816] 1817 [1841, 1844]

1816 - 1817
1841 - 1841
1844 - 1844
polski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - USC IZR U-11d
księga rękopis
dobry
284 - brak danych -
245x375 Tak
brak mikrofilmu
indeks urodzeń s. 111-117, indeks zgonów s. 213-218
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -