^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1907 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 518
- brak danych -
1907

1907 - 1907
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-86
księga rękopis
do konserwacji
328 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -