^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1907 IV Mojż

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 519
- brak danych -
brak daty

1907 - 1907
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1907 r.]
- brak danych - USC IZR IU-34, USC IZR IU-35
księga rękopis
do konserwacji
62 - brak danych -
255x398 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -