^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1908 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 525
- brak danych -
brak daty

1908 - 1908
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1908 r.]
- brak danych - USC IZR IU-35, USC IZR IU-36
księga rękopis
do konserwacji
68 - brak danych -
250x395 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -