^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1909 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 530
- brak danych -
1909

1909 - 1909
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-88
księga druk rękopis
dobry
328 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -