^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz z 1909 IV Mojż

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 531
- brak danych -
brak daty

1909 - 1909
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1909 r.]
- brak danych - USC IZR IU-36
księga rękopis
do konserwacji
72 - brak danych -
250x395 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -