^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1910. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 537
- brak danych -
brak daty

1910 - 1910
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1910 r.]
- brak danych - USC IZR IU-37
księga rękopis
do konserwacji
64 - brak danych -
255x398 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -