^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1912 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 548
- brak danych -
1912

1912 - 1912
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-91
księga druk rękopis
dobry
340 - brak danych -
410x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -