^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Indeks do księgi urodzeń z 1913 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 555
- brak danych -
brak daty

1913 - 1913
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -