^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Urodzenia Przyznania Przysposobienia i Zeyścia Osob Wyznanania Moyzesowego w Gminie VI. X. i XI. M. W. Krakowa zamieszkałych na Rok 1818

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 56
- brak danych -
[1817] 1818

1817 - 1818
polski
hebrajski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - M 1958, USC IZR U-12
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -