^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Indeks urodzin 1914 rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 561
- brak danych -
brak daty

1914 - 1914
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1914 r.]
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
96 - brak danych -
255x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -