^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 566
- brak danych -
1915

1915 - 1915
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
340 - brak danych -
420x530 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -