^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Indeks do księgi urodzeń z 1915 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 567
- brak danych -
brak daty

1915 - 1915
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
100 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -