^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia i zejścia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1818

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 57
- brak danych -
[1817] 1818

1817 - 1818
polski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - USC IZR U-12d
księga rękopis
dobry
284 - brak danych -
250x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks urodzeń s. 135-145, indeks zgonów s. 251-256
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -