^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Urodzenia i Zeyscia Gminy VI. X. i XI. M. W Krakowa dla Starozakonnych Land I Rok 1819

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 62
- brak danych -
[1818] 1819

1818 - 1819
polski
hebrajski
[Księga urodzeń i zgonów]
- brak danych - USC IZR U-13d
księga rękopis
dobry
422 - brak danych -
235x360 Tak
brak mikrofilmu
indeks urodzeń s. 183-194, indeks zgonów s. 303-309
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -