^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1820

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 66
- brak danych -
1820

1820 - 1820
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1964, USC IZR U-14
księga rękopis
dobry
158 - brak danych -
227x351 Tak
całkowicie J-1739
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -