^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Akt Stanu Cywilnego obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób w Gmi: VI X XItey M.W. Krakowa zamieszkałych Starozakonnych. Land I. na Rok 1820

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 67
- brak danych -
[1819] 1820

1819 - 1820
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-14d
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
230x355 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 107-114
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -