^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I. Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M. W. Krakowa na Rok 1821

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 73
- brak danych -
[1820] 1821

1820 - 1821
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1968, USC IZR U-15
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
245x370 Tak
całkowicie J-1740
także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -